Wordpress CMS

Vi benytter som oftest WordPress som publiseringsløsning for nettsteder. WordPress startet ut som et enkelt system for innholdsadministrasjon i slikt som enkle nettsteder og blogger. I dag er produktet langt kraftigere med en rik funksjonalitet egnet for langt større oppgaver. Utviklerne har også de siste årene tatt sikkerhet svært seriøst og WordPress plages i særs liten grad av avsløring av nye sikkerhetshull osv. I den grad slikt avdekkes er man også svært raske med å levere nye versjoner der slike feil er rettet.

Den finnes en lang rekke undersøkelser ang. utbredelse av publiseringsløsninger (CMSer). En av de beste av disse leveres av W3techs. De tar for seg omlag 10 millioner av de mest trafikkerte nettstedene. Siste statistikk fra våren 2016 viser at over en fjerdedel av disse nettstedene benytter WordPress. Og om man ser kun på nettsteder med publiseringsløsning så er det godt over halvparten som benytter WordPress.

WordPress på 1-2-3

Innholdet i et nettsted basert på WordPress lagres i en database. Mediefiler som bilder, video og lyd lagres i en filstruktur og lenkes til gjennom innhold i databasen.

Innholdet administreres i et eget administrasjonsgrensesnitt. Tilgang til dette er passordbelagt. Det kan defineres ulike roller for ulike brukere som skal ha tilgang. Og de ulike rollene kan gis ulike rettigheter. På den måten kan man bygge en adminstrasjonsstruktur der noen brukere er redaktører og andre er innholdsleverandører osv.

Brukere som surfer til nettstedet for å få tilgang til innholdet vil se en samling sider (en eller flere sider) som tilgjengelige gjennom en menystruktur og/eller gjennom andre lenker. Utseendet til nettstedet er bestemt av en utseendebeskrivelse (i WordPress benevnt theme). Denne utseendebeskrivelsen er maler bestående dels av kode (php) og dels av utseendedefinisjoner (css).

I administrasjonsgrensesnittet skilles det mellom to ulike elementer for innhold: sider og innlegg. I tillegg vil et theme eller andre moduler kunne introdusere andre elementer. Dette skal ikke berøres her.

En side (som denne) er beregnet for ganske så statisk innhold over tid. Innlegg (av og til kalt artikler) er gjerne kortere tekstelementer og hvert innlegg tilhører en eller flere kategorier. Vil man ikke legge et innlegg i en spesifikk kategori så havner det minimum i kategorien ukategorisert. Sett fra administrasjonssiden så er innleggene separate innholdselementer. Sett fra utsiden – fra den som besøker nettstedet – er innleggene presentert som en eller flere saker på en webside og hvert innlegg har minst én klikkbar lenke til en webside der innlegget vises i sin helhet.

Forskjellen mellom en side og en webside med en oversikt over en samling innlegg er mer flytende nå en før. For en side i WordPress kan nå enkelt settes opp med flere innholdselementer som innhold. Som denne siden som kan se ut som om den er satt sammen av flere innlegg. Men som altså likevel i administrasjonsgrensesnittet ser ut som en side. Dette er likevel ikke en kjernefunksjon i WordPress, men et resultat av at stadig flere utseendemaler (themes) kommer med sidebyggere. Og det finnes separate sidebyggere som kan settes inn i fritt valgt utseendebeskrivelse.

Sider og innlegg er de store innholdselementene. Dette er innholdselementene som den typiske innholdsleverandør forholder seg til. I tillegg finnes det noen andre elementer som benyttes til å vise innhold. Dette kan være innhold fra eget nettsted. Men det kan også være innhold hentet fra andre nettsteder. Til slikt benytter man f.eks. widgets. Som standard er det i WordPress lagt opp til at widgets vises i sidekolonner. Etter hvert er det også kommet støtte for widgets i bunnfeltet på sidene (footer). Men enkelte utseendemaler (themes) støtter bruk av widgets i flere flater på en webside.

Avslutningsvis skal vi bare ta for oss ordet innstikk (plugin). Typisk er dette kodemoduler som «plugges på» WordPressinstallasjonen for å gi ekstra funksjonalitet.

Lyst å lære mer om WordPress? Konatkt Mediaverkstedet i dag.