Vi har etterhvert en anseelig portefølje der vi har stått for både design og teknisk realisering av nettstedene i tillegg til å levere web-hotell. Ingen oppdrag for små! Og de virkelig store oppdragene viser seg ofte å være mindre enn antatt når man bare får definert de godt nok. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om (nytt) nettsted. Eller for tips og råd om hvordan dere skal gå frem for å lykkes bedre på nett.

[line_dotted]
[icon_box title=»Nettstedsfornyelse gir resultater» caption=»Mer tiltalende ytre styrker trafikken» icon=»refresh»][/icon_box]Vi ser det stadig vekk: fornyelse og modernisering av nettstedet gir umiddelbart resultater i form av økt trafikk. Og hver gang går vi så nøyere inn i trafikkstatistikken til nettstedet og ser at økningen i stor grad skyldes økt trafikk via søkemaskiner på nøkkelord som er viktig for virksomheten og/eller vi ser klare spor etter nye brukere som leder direkte til utvidet kundegruppe for vår kunde. Hvorfor skjer dette? Jo, alt falmer – også nettsteder. Og jo mer tiltalende og lett navigerbart ditt nettsted er, jo bedre er det for trafikken til nettstedet. Jo mer målrettet salg av tjenester og produkter du har på nettstedet, jo lettere vil det være å oppnå kontakt med nye kunder. Kontakt oss for en prat om ditt eksisterende nettsted og mulighetene for en fornyelse.

Etter omlegging til responsivt nettsted ser vi en markert økning i henvendelser fra brukere på smarttelefoner og nettbrett.
Asker Bilutleie
[icon_box title=»Det riktige navnet» caption=»I de viktigste toppdomenene» icon=»norid_svart»][/icon_box]Domenenavn er en begrenset ressurs. Og samtidig forteller domenenavnet så mye om virksomheten som eier navnet. Mange har latt seg lokk inn i andre toppdomener når de har funnet at deres navn er opptatt i .no-toppdomenet. Så ender de med -.as, -.nu og andre rare kontruksjoner. La oss ta en titt på navneproblemene så finner vi kanskje en smartere løsning. Vi er autorisert registrar for .no og kan forestå registrering av domener i nær sagt et hvilket som helst toppdomene. Kontakt oss for en prat om domener eller les mer om dette på webhosters.no.
[icon_box title=»Publiseringsløsninger» caption=»Enkelt vedlikehold av alt innhold» icon=»keyboard»][/icon_box]Det er innholdet hver enkelt nettstedseier lever av. Derfor må det legges opp til rutiner og metoder for et enklest mulig vedlikehold av innhold, både tekst, bilder og annet. Leveranser fra Mediaverkstedet har nesten alltid siden oppstarten vært basert på bruk av publiseringsløsninger der nettstedseier i et enkelt administrasjonsgrensesnitt kan oppdatere innholdet selv. Vi har i en årrekke benyttet en egenutviklet publiseringsløsning. I det siste er stadig flere nettsteder basert på bruk av WordPress siden denne løsningen nå er adskillig sikrere og mer funksjonell enn bare for noen år siden. En langt mer funksjonell og velutviklet publiseringsløsning som vi benytter i nye produksjoner er Symphony. Vi har også testet og kan levere installasjoner basert på nær sagt enhver løsning tilgjengelig via Softaculous. Kontakt oss gjerne for en prat om ulike publiseringsløsninger.[/one_third_last] [line_dotted] [recent_works_images_full title=»Noe av det vi har produsert»]