Sikkerhetssertifikat

Sikkerhetssertifikat gir sikker/kryptert kommunikasjon mellom nettleser (den som ser på nettstedet) og server (der domenet befinner seg). I de aller fleste nettlesere vil da nettstedet markeres som sikkert og trygt.

For nettsteder uten netthandel og/eller datafangst er rimeligste løsning sertifikater fra «Let’s encrypt». Disse er lisensiserte, men kostnadsfrie. Eneste kostnad er tidsbruk ved installasjon av sertifikat. Her påregner vi normalt én – 1 – time pr. domene. Vår timepris er pr. dato kr. 980,- + moms.

Ved bestillinger innen 1. januar gir vi våre kunder 25% rabatt på installasjon av sertifikat.

Ved årskiftet øker timeprisen til kr. 1040,- + moms.

Bestiller dere sertifikat nå får dere altså installasjonen for kr. 735,- + moms.

Dette er engangskostnad for sertifikatet – ingen årlige utlegg ved fornyelse.

Bestilling

    Ditt navn (obligatorisk):

    Din e-post (obligatorisk):

    Telefonnr. vi kan nå deg på (obligatorisk):

    Domenenavn som skal ha sertifikat: